SJENICA.com forum


If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.Turcizam i rijeci iz nasih krajeva riječi i prevodi koje se koriste kod nas i na čitavom govornom području Balkana

Reply
Old 11-01-2008   #61
riki
Registrovan
Početnik
 
riki's Avatar
 
Join Date: Dec 2005
Location: catovska mahala
Godine: 44
Posts: 787
Default

Lj
ljemezati, -am svr. udarati(štapom, ljemezom) tuci uopšte


M
madija,ž. mn omama , prevara
madupac, pca m ( lati.manceps, najamnik) jak momak , momcina
mazija, e ž celik , nado; u izr. vaditi iz vode –vjerovati u nemogucaže
mal, imovina u stoci , stocni fond
manit, lud
mamuriti, im. nesvr. (tur., mamur, ureden) uredivati, obradivati (o imanju)
medaš, kamen koji oznacava granicu imanja
mestva, ž- u mn. tanka kožna obuca bez peta
miva,e ž (tur. meyva) voce, plodovi uopšte
mimo, u izr. – ljudi- drugacije (u odnosu na druge) posebno
milet, a m (tur. millet) narod , svijet
mrcava,,e ž- gusta, mracna i teško prohodna šuma, predio.
mučki, pril., na prevaru , podmuklo,
muštuluk , -a m (tur. mustuluk) dobar glas, radosna vijest.

N
nalce, potkovice
navaliti, navalim svr. fig pripisati, reci, dodati nekome nešto
na jabane, na odmoru
nazor, pril. na snagu, silom
nam, a m. glas, trag ugled
naopako, pril. 1. kako ne treba, nevaljalo, 2 . na leđa , natrag.
napokleku, pril. nestabilno, sklono padu (opasnost i sl) fig. sklono promjeni.
napremase, pril. prema sebi; na daljinu.
nebatlija, -e m- nesrecnik
nebolece, pril. nemilice, nemilosrdno.
nožice, makaze

O
obestragati, -a m svr. (bez traga) uništiti, upropastiti
obijediti, im svr. oklevetati
obisti, obidem, svr (o)probati, okusiti (o jelu)
objeručak,. pril punim srcem , iskreno
obršiti, im sve nastradati, nesrecno završiti
oburvan, a o razrušen, srušen.
odvrnuti, odvrnem svr. odvrtati.
odmoliti, odmolim, svr. molbom , molitvom dobiti (nešto, nekoga)
okle , pril. odakle
oko, a fig. okno; luk mosta.
okrnjak , rnjka, m. ostatak polomljenog oružja, krnjetak.
oladiti, im. svr. fig. ubiti
oli, up. rec. hoceš li
onomlani, pril. pretprošle godine , prije dvije godine,
omar, - ara m. šuma
omut, a gomila, copor.
opominjati, em. nesvr. sjecati se, spominjati
oprežina, e.ž- donji dio stomaka.
ordija, -e ž. (tur. ordu) vojska, masa
otale, pril. odatle
oteliti se, svr. u izr. poci za rukom, prosreciti se
otole, v. otale
otpagavati, agavam nesvr. trijeti izdržavati; u izr. svacim – biti svega željan, živjeti u oskudici
ožica, kašika
odžak, aka m,. (tur osak) kuca; bratstvo.
riki is offline   Reply With Quote
Sponsored Links

Old 11-01-2008   #62
riki
Registrovan
Početnik
 
riki's Avatar
 
Join Date: Dec 2005
Location: catovska mahala
Godine: 44
Posts: 787
Default

P
palac, palca, ,m (ital. palazzo) palas, palata, dvorac.
palošina, e ž . dvosjekli mac. pamtiša, e m osoba dobrog pamcenja.
pancijer, a m (ital. panziera) ratnicki oklop, pancir.
panjkati, am. nesvr. ogovarati, klevetati
papaz, a m- snažan, jak čovjek¸silesija
pasati, am svr. proci, minuti (o vremenu)
ped, i ž. pedalj mali dio prostora.
petrahilj, - ilja. m. (grc) epitrahilj, (dio odjece koju pravoslavni sveštenici nose sprijeda o vratu za vrijeme vršenja obreda)
peškeš, dar , poklon.
pizma, e ž. (grc peisma) mržnja, zloba, pakost.
palicnik,a m niko, nijedan.
pisati, pišem, nesvr. ozbiljno shvatati, cijeniti
pirun, viljuška
planuti, -em svr. naglo pocrvenjeti (u licu), reagovati žestoko
pogan, i ž i m (lat. paganjus) nevaljalac, nitkov , necovjek
poganski, a o koji ima osobinee pogani, necastan, nevaljao
poharčiti, potrošiti ili upropastiti.
podapeti, podapnem zategnuti, (namjestiti kožu na gusle)
podina, e u uzr kao sa – skliznuti, brzo i lako pasti.
podinatiti se, inatim se svr. odgovoriti inatom, zainatiti se; zavaditi se.
pomet, am u izr. biti vjetru na – biti na zlu udaru. hladnoća, zima.
ponta, e ž (ital. punta) uzvišenje, vidno mjesto uopšte,
ponjava, bijela vunena tkanina
poopaziti, im svr. zapamtit; ispoštovati.
posrnuti, posrnem, svr. spotaci se klecnuti (o konju)
poturnuti, em svr. zapostaviti, odbaciti.
poša, e ž povez oko glave, marama; v. calma; turban
prede, pril. prije, ranije.
pretijek, a m presretanje.
prizirati, (se) em. (se) nesvr. prividati, pricinjavati.- se
pripuciti, im svr. staviti (namjestiti) na nešto.
prismakati, - ismacem nesvr. jesti pomalo smoka (mrsa) uz suvu hranu (hljeb)
pritaknuti, itaknem nesvr. fig. doprinijeti necijem lošem položaju, (pri) dodati necijem zlu. i sl.
pritući, ucem svr. dotući, usmrtiti.
prlo, -a s okomito zemljište (bez rastinja) koje se osipa.
prokop, a m iskopano mjesto za temelj neke gradevine; fig. kucni prag.
procelje, a s celo stola; pocasno mjesto.
prsimice, pril. hrabro, na juriš, isturenim prsima.
pusat, -a m (tur) puna konjska oprema.

R
razjagmiti, im svr. brzo zauzeti, ugrabiti, osvojiti.
razi, prid. neprom. (tur razi) voljan, raspoložen, rad
razmaknuti, razmaknem svr, rastrgnuti, raskomadati, ubiti
razminuti se, razminem se svr. proći, završiti se.
razurati se, am. svr. uništiti se, upropastiti se (imovno)
razobadati se, pomamiti se
rapa, podvodna pećina
rasplaćuganica, osoba koja ne vodi računa o ličnoj higijeni
remetli, prid. neprom rahmetli, pokojni
rogiti se, rogim se , nesvr. fig. ljutiti se, žestiti se

S
sać,.poklopac za pečenje hljeba ispod saća
safa, caša
savardak, -aka m koliba kupastog oblika od dugackih debala
salećeti, etim svr. napasti, ustremiti se na nekoga
svojština,e ž rodaštvo, svojatanje.
svrnuti, svrnem, svr. odvojiti, skinuti, zguliti (o mesu), navratiti
sekati se, -am se nesvr. boriti se, prepirati se.
sigurati, am. svr. pripremiti, spremiti.
sirak-aka m.sikoce,sirotan.
sjaziti se-azim se svr.skupiti se, okupiti se (o ljudima)
skontati-a m.fig.sracunati,povezati:smisliti.
skorovečernjak,-a m.odskorašnji bogataš,skorostek,skorojevic.
skučiti-im.fig.saviti,sniziti;umanjiti.
slučiti se,-im.svr.dogoditi se,desiti se.
snebivati se-ebivam se nesvr.sramiti se,stidjeti se.
sololjebnik-a m.onaj sa kojim se jede so i hl****prijatelj.
sofra-e ž.svecana trpeza;rucak.
spor-a,-o,dugotrajan;dugovjek.
sprema,-e,ž.oprema
sprštiti,-im.svr.fig.uništiti,ubiti.
spičiti-im svr.otići (obično daleko)
steg-a m.zastava,barjak.
stima-e ž.čašcenje,čast.
strv,-a m.i ž.fig.trag,pomen.
strvati,-am svr.pjesn.uništiti,satrijeti.
strž-a(bot.Quercus sesseliflora)vrsta hrasta.
strn,-i ž.strnište,strnjak.
struga-e ž.vrata na toru;tor
survati se-am se svr.fig.pasti;nestati.
surljati se-am svr.skotrljati se,stropoštavati se
sustopice,pril.u stopu,u korak.

Š
šešana-e ž.vrsta starinske puške(sa 6 spiralnih žljebova na unutrašnjem zidu cijevi)
šenuti (se), pomjeriti se, ustupiti mjesto
šinuti-nem svr.snažno udariti
šindra-dašcice(od pola metra dužine)za pokrivanje kuca
štica,ž,-daska
štruglja-posuda za mužu stoke
šćar,1.jedn.imperf.gl.»šceti»,hoćah.

T
tavlenik-ika m.konj iz tavle(štale)štalski konj.
talik-a m. sreća
taulin, kuhinjski sto
tevtisati-em svr.nasilno umirati,porobiti.
temenisati,-išem nesvr.pokoravati se,klanjati,klečati.
tefter-a m.(grc.diftura,tur.defter)bilježnica,knjiga;popis.
toke, toka mn.metalne pločice koje su se nosile na grudima kao ukras i zaštita.
treviti se-im se zateći (na odredenom mjestu)
trsiti,-im svr.fig.skloniti,otresti,odbaciti;u izr.-davola s vrata završiti, svršiti(sa nekim)
tučaroš-osoba sklona konfliktnim situacijama, koja voli borbe

U
uvrćeti-tim.svr.u izr.-u uši-ubijediti,uvjeriti(u nešto)
ugonetati-onecem svr.dobro predvidjeti,potrefiti.
utreznuti-em svr.fig.slučajno naići,nabasati
ugrentati-am svr. smjelo,na rizik ući,zagaziti
udrobiti-u izr.u mnogo-lakomo postupiti;pokušati nemoguće
uzica,-e ž.komad konopa,užeta;u izr.spustiti se na uzicu povjerovati.
uzocas-pril.naopako,na sreću.
uzur-ura m.bezbriznost,mir.
uzurlija,-e m.gotovan(obicno kad se dohvati snage)pomamnik,silnik
uklinjati se,uklanjam se-nesvr.poslužiti se uklinj, bruku sramotu.
ulak,-aka m.glasonoša,pismonoša.
uplekati-am(ital.implicarsi)svr.I.utisnuti,ugurati II.- silom se umiješati u neki posao
učitlučiti-im svr.pretvoriti u čitluk,porobiti.
urljika,-motka za ogradu,duža.

V
vagan-posuda za jelo slicna tanjiru
vakat, vakta-m.(tur. vakit)(odredjeno)vrijeme
vanjela-e.ž.(ital.flanella)džemper, pulover
vizir-ira.m(franc.visiere)mušica,nišan
vješt-a-o koji zapaža,primjecuje;u izr.ne ciniti se-biti ne zainteresovan.
vlaka-e ž.trag
vrat,u izr.-slomiti uništiti,upropastiti

Z
zavardati-am svr.početi prepirku,posvadati se
zavrgnuti-em.svr.uzeti,zabaciti.
zavući-ucem.svr.skloniti,sakriti.
zagudeti-im,svr.1.zaguslati;2.fig.oglasiti se.
zazor-a m.osjecanje krivice,stid,nelagodnost.
zajsto-pril.zaista.
zakrvomutiti-omutim svr.do krvi zavaditi,zakrviti.
zakročiti,zakrocim-svr.opkoračiti konja,pojahati.
zaloga-e-ž. a)stvari od vrijednosti(nakit, oružje).b)vrijednost,bogastvo(opšte)
zanovetati-ovetam nesv.besmisleno pričati,naklapati,blebetati.
zaranci,zaranka-m .mn. kasno posle podne; vrijeme uoči predvečerja.
zaskakati, zaskacem, nesvr. zalaziti za leda, opkoljavati.
zatarati, -am svr. pjesn. zataškati, zabašuriti.
zatucati, -am nesvr žustro kleti, proklinjati udarajuci kamenom u kamen.
zvanica, -e m. i ž. pozvani gost (na slavu, svadbu i sl.)
zvek, u izr. raditi o zveku izazivati skandal, nesreću.
zveknu(ti), prazna bakraclija, izr. ne uzjahati konja; poginuti. V i bakraclila
zdanije, - a zdanje, građevina.
zdizati, -žen. nesvr., silaziti sa stokom ujesen sa planine (katuna) u selo; u izr. – nekome planinke otjerati nekoga sa katuna.,
zevak,a m zijevanje; fig. odmor.
zeman, -ana. m. (tur. zeman) vrijeme, doba.
zendil, a, -o (tur . zengin) bogat.
zijevati, -am. nesvr, ispuštati dušu, umirati,

Q

qq, kuku, -česta uzrečica kad stvari ne idu dobro
riki is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2008   #63
Crni Gruja
The Beast
Domaćin
 
Crni Gruja's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Pekarska Mahala
Godine: 40
Posts: 4,853
Default

Hahaha, zatvori nam Riki temu, treba sad nac neku rijec da nije dosad pomenuta
Crni Gruja is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2008   #64
36310
Gost
 
Posts: n/a
Default

Quote:
Originally Posted by riki View Post
haj i ja da se ukljucim malo
kao prvo da ispravim rijec GARIB neznaci sto je napisano vec znaci jedan covek jedinka
Hmmmm,nisam siguran Riki jer vazda bi se za neku staru i onemocalu osobu reklo:
Ehhh onaj veseli garib...i ja sam slijedeci tu logiku ovu rijec uvijek koristio u tom kontekstu.

Neznam sta misli profesor @Liliput o tome???

Kardesim ben okadar turkce bilmiyorum...Yardim edebilirmisin???
  Reply With Quote
Old 13-01-2008   #65
liliput
Registrovan
Dobar
 
liliput's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: IZMIR
Godine: 39
Posts: 1,759
Default

ja profesor nisam ne daj Boze,a i ti znas turski.
rec gariban se koristi kad nam je zao nekog.naprimer kad je neko siromasan ili kad izgubi nesto vrijedno,npr.clana porodice.al se najvise koristi za nekog kome treba pomoc.bar ja toliko znam...
__________________
Save water,drink BEER
liliput is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2008   #66
36310
Gost
 
Posts: n/a
Default

Quote:
Originally Posted by liliput View Post
ja profesor nisam ne daj Boze,a i ti znas turski.

Az bir sej biliyorum...O bes sene once Turkiyedeydim,onun icin bir kac kalime taniyorum.
Selam...
  Reply With Quote
Old 13-01-2008   #67
liliput
Registrovan
Dobar
 
liliput's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: IZMIR
Godine: 39
Posts: 1,759
Default

tamam,anldim.unutmamasin gene turkceyi.
selam
liliput is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2008   #68
adnan
Registrovan
Domaćin
 
adnan's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Location: Uppsala, Svedska
Godine: 57
Posts: 6,066
Default

Tahtaba ....
__________________
SVE JE RELATIVNO
_______________
http://atko.se
adnan is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2008   #69
iSelektor
Hanumovac
Domaćin
 
iSelektor's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: SJENICA
Posts: 9,495
Default

Mislim da nije fer da pricate turski, ja nista ne kontam hehehe
__________________
Poljoprivrednik po školovanju, programer po zvanju, preduzetnik zbog nedostatka alternativa...

Besplatni mali oglasi
iSelektor is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2008   #70
suad
komsija
Početnik
 
suad's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: bec
Godine: 57
Posts: 524
Default

TeneĆa-pleh - lim
suad is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2008   #71
suad
komsija
Početnik
 
suad's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: bec
Godine: 57
Posts: 524
Default

ćahat-papir
suad is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2008   #72
iSelektor
Hanumovac
Domaćin
 
iSelektor's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: SJENICA
Posts: 9,495
Default

Ko je citao knjigu "Kucni prag" od Velibora Velickovica, znace da na kraju knjige ima rijecnik manje poznatih rijeci i izraza!!!
Evo ja cu da pocnem da prepisujem malo po malo iz toga!
Mozda i nisu sve turcizmi u pitanju, mozda poticu sa nasih krajeva, pa eto da zajedno odradjujemo ovo, ako je moguce?

Ako neka vec ima dupla, neka oprosti, nije na odmet


hablet (ablet) blesav, lakomislen
hava (ava) vazduh
avlija dvorište
hadum (adum) evnuh, uškopljenik
hairli (airli) srecno, sa srecom
aićan smiješan, cudan
akšam sumrak
hal (al) bijeda, zlo, nesreca
Alahraziola sende Bajram mubarek olsun uzvraćanje na cestitku Bajrama i Kurban Bajrama
Alahu šućur Bogu hvala
Alejhisselam neka mu je spas od Boga
alahrametelje Bog da mu dušu prosti, Bog da mu se smiluje, Bog mu dao dženet
alahtiber izgleda
aman–aman uzrecica za cudjenje
aman jarabi aman, dragi Bože
amanet zavet, poruka, usmeni testament
antrešelj prostor na samaru izmedju punih vreća
asli zaista, sigurno, sva je prilika
hastal seoski dugi sto
hatati (atati) imati volju za nesto, željeti za necim, mariti
hatula (atula) isturni deo zida, banaknastavak sledi...

Last edited by iSelektor; 14-01-2008 at 22:42..
iSelektor is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2008   #73
36310
Gost
 
Posts: n/a
Default

Zlatko,ja sam od knjige "Kucni Prag" procitao onaj deo koji je bio dostupan za citanje putem ovog foruma...Svideo mi se i svakako imam nijet da kupim tu knjigu,prije svega da bih imao kompletniju sliku o knjizi a bezbeli i o piscu,(inace profesora Velickovica veoma cijenim.)Sahi-stvarno,istinito
Hefta-nedelja,sedmica...
  Reply With Quote
Old 14-01-2008   #74
liliput
Registrovan
Dobar
 
liliput's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: IZMIR
Godine: 39
Posts: 1,759
Default

mutfak-kuhinja
liliput is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2008   #75
Tahirovce
Admin
Domaćin
 
Tahirovce's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Sjenica
Godine: 44
Posts: 30,234
Default

Hajvan - stoka
Insan - covek....
__________________
Pravila postoje da bi ih krsili - Brend postoji da bi ga kopirali !
www.sjenica.com - www.biznisklub.com

Ove moje ruke, zavezane za te, ne daju mi da te ostavim. Bilo gdje da krenem
sa pameti skrenem, mogu samo tebi da se vratim...

Tahirovce is offline   Reply With Quote
Old 16-01-2008   #76
36310
Gost
 
Posts: n/a
Default

Tepsija,
Sudzuk,
BALKAN-od rijeci BAL-med i KAN-krv...dakle medena krv ili slatka krv.
Nisam siguran da je ovo znacenje verodostojno...mada 500 godina pod Turcima i podudarnost rijeci Balkan sa ovim Turskim prevodom trebalo bi da ima nekog smisla.
  Reply With Quote
Old 19-01-2008   #77
36310
Gost
 
Posts: n/a
Default

Djula-Ruza,
Elma-Jabuka...
  Reply With Quote
Old 20-01-2008   #78
supergirl
vakica
Domaćin
 
supergirl's Avatar
 
Join Date: Apr 2007
Location: sjenica (sarajevo)
Godine: 33
Posts: 3,740
Default

merak-kako ga prevesti?!
musterija-isto?


A ovo sam nasla negde na netu....
Bezbeli - naravno, mora tako
Ačkolsum - nikad nisam skontala, zapravo, šta ovo znači, ali analizirajući babine riječi u kontekstu rečenica u kojima je koristila ovaj termin trebalo bi da znači nešto kao odlično, super ili možda bravo.
Akrep - na Netu sam pronašla da znači škorpion, ali ona ga upotrebljava označavajući neku pogan, ljigu od čovjeka, bijedu itd.
Bazarđan (valjda ::ups: - čovjek koji prodaje po principu "od vrata do vrata"
Belenzuk - valjda bi ovo trebalo predstavljati neki nakit. U babinom stilu ide ovako: Šta si natakla te belenzuke?
Budžak - znamo svi šta znači, nemam pojma da li je riječ o turcizmu, al' ovo mi je baš odličan izraz
Bururet - padavičar(ka), kako to baba meni tepa. Valjda znači nesvjestica.
Cvancika - u vrijeme Aneksije BiH dvadeset krajcara. Ostalo do danas, kako ja to tumačim, u obliku cvaja.
Citra - žičani instrument, no, meni je zanimljivo za spomenuti da je izraz gitra (od gitara) najvjerovatnije izveden kombinovanjem
Ćemane - gusle
Dadža - nevrijeme
Denjiz - kol'ko sam ja skontala, trebalo bi da predstavlja neku veliku vodu il' šta li već
Dinsuz/Ugursuz - ne znam da li baš znači isto, al' ga baba izvor upotrebljava u istom/vrlo sličnom kontekstu. Dakle, pogan od čovjeka, ništarija, čovjek bez morala, spadalo, nevjernik
Duvar - zid. Fakat volem ovaj termin.
Džeferdar - puška, al' jako fino ukrašena. Ostala je u mojoj porodici još od vremena kada ju je neki moj pra pra dobio od bega sa kojim je bio u kmetovskom odnosu.
Đaurski/valjda odgovara Kaurski - nevjernički, hrišćanski, na vlaški način


Jooo, ima toga još pravo mnogo, a neda mi se sad.
__________________
Bila sam na IQ testu. Srećom bio je negativan.
supergirl is offline   Reply With Quote
Old 20-01-2008   #79
cipiripi-64
Registrovan
Početnik
 
Join Date: Dec 2007
Godine: 59
Posts: 164
Default

Merak-volja za necim
Musterija-kupac robe ili u opste potrosac
bar tako ja mislim oprosti ako grijesim hteo sam samo pomoc
selam_Cipiripi64.
cipiripi-64 is offline   Reply With Quote
Old 22-01-2008   #80
36310
Gost
 
Posts: n/a
Default

Quote:
Originally Posted by cipiripi-64 View Post
Merak-volja za necim
Jeste brate,u tom kontekstu se ova rijec koristi kod nas...Verovao ili ne na Turskom znaci briga,sekiracija...


Kad smo vec kod slova M:
Mazlum-mirna i povucena retardirana osoba,
Muhabet-razgovor,
Mehana-kafana
Mehlem...
  Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
objasnjenja, rijeci, turcizam


Currently Active Users Viewing This Thread: 2 (0 members and 2 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Rijeci iz nasih krajeva iSelektor Turcizam i rijeci iz nasih krajeva 382 11-12-2013 00:59
Ni jedno slovo iz prethodne rijeci Crni Gruja Ovo i ono 5094 24-10-2010 23:43


All times are GMT +2. The time now is 02:37. Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. www.SJENICA.com


Prijatelji sajta:
Parovi rijaliti uzivo - FOLKOTEKA.com - SJENICA.net - Freestring - FOLKOTEKA.org - Sve o pametnim telefonima - Besplatni mali Oglasi - MixoTeka.org - Tekstovi pesama - Najbolji domaci recepti - FOLKOTEKIN forum - Restoran SREM (Novi Beograd)