SJENICA.com forum


If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.Religija islam, pravoslavlje i ostale vere...

Reply
Old 01-04-2009   #1
ISLAM_NP
Registrovan
Početnik
 
ISLAM_NP's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 46
Default Pitanja I Odgovori

POKUŠALA SAM SAMOUBISTVO, ŠTA DA RADIM

PITANJE :

Esselamu alejkum!
Dragi brate dok pišem ovo suze mi niz lice teku jer me strah Allaha dragog.
Molim te halali mi što ovo pitanje ovako javno postavljam jer nije za javnost.
Ne pričam više niskim o tome ali mi srce i duša trunu.
U svojoj 14 god. počinila sam najgore djelo u životu -pokušala sam ubiti se-
Ni do dana današnjeg ja ne mogu da sebi nađem odgovoro šta je to bilo sa mnom.
Odrasla sam u patrijahalnoj porodici mati muminka otac neka mu Allah dragi bude na pomoći (dobar je čovjek ali pije i ne klanja). Od malih nogu sam išla u džamiju i naučila klanjati i sve je bilo dobro do tog jednog dana.
Ako mi hoćete vjerovati ali Allahom svojim se zaklinjem da ne znam šta mi je bilo tu noć nisam o tome nikada prije razmišljala. Dugo sam bila bolesna nakon toga i sada sam hvala dragom Allahu u redu ali moje srce i duša nisu.Udala sam se za prekrasnog muža mumina koji me voli i dobar je prema meni. Skromno živimo i fino mi je s njim. Međutim, ja mu nisam rekla šta se sa mnom desilo rekla sam samo da sam bila bolesna. Strah me je i stid bilo kome išta reći. Ne znam više šta me je više strah živjeti ili umrijeti. Svaki dan se sjetim toga i suze mi poteku niz lice. Toliko me strah Allahove kazne da sada moj muž misli da nekada pretjerujem. Šta god da mi se desi pa i nešto malo da smetnem s uma ja mislim da me šejtan sputava. Klanjam i molim Allaha dž.š. za oprost ali ne znam da li Allah dž.š. prima dove i molitve od odvratnih ljudi kao što sam ja.
Poštujem svog muža ali me stid da mu to kažem. Stid i strah me je da hodam a kako mi godine idu sve se više bojim smrti. Bojim se kazne od Allaha dž.š. Mogla bi pisati stranice i stranice kako me to muči. Da li ima ikakve nade, bar malo, za mene ili ću u Džehenemu da truhnem radi svog gnusnog djela. Znam da je Allah dž.š. Najmoćniji i Najmilosniji, on stvara i rastvara, i određuje šta i kako će biti. Ali za utjehu mojoj duši ako možete preporučite nešto.
Neka vam se Gospodar svih svjetova smiluje...

ODGOVOR :

Es-Selamu alejkum ve rahmetullah!
Neka je slavljen Uzvišeni Gospodar koji kaže: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će oprostiti sve grijehe, On je taj koji mnogo prašta i samilostan je."
I neka je selam i salavat na Poslanika s.a.v.s. koji je rekao: "Zovnuće se na Sudnjem danu čovjek, pa će mu se rasprostrijeti 99 sidžilla (knjiga) a svaka knjiga duga dokle pogled dopire, zatim će mu se reći: Da li poričeš nešto od ovoga? -kazaće: Ne, Gospodaru!-biće mu rečeno: Imaš li opravdanje ili kakvo dobro (djelo)? Pa će se prepasti čovjek i reći: Ne! Tada će mu biti kazano: Naprotiv, ti kod nas imaš mnoga dobra i neće ti se učiniti nepravda. Izvadiće mu se karta na kojoj će pisati dva šehadeta.(Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik)''. Pa će kazati: Šta je ova karta u odnosu na ove knjige? Biće mu rečeno: Neće ti se učiniti nasilje! Pa će biti stavljene knjige na jedan tas vage a karta na drugi, pa će popustiti knjige a prevagnuće težina karte'' (Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca).
Cijenjena sesto u islamu. Ne postoji grijeh koga Uzvišeni Allah neće oprostiti ako se rob iskreno pokaje. Prema tome nema nikakve potrebe za panikom i brigom. Budi zahvalna Uzvišenom Allahu koji te je spasio zla koga si htjela učiniti. Zar da uništavaš sebe, svoju vjeru, brak itd. zbog onoga što se nekada davno moglo desiti?!
Nastavi živjeti kao da se ništa nije desilo.
Ti ipak nisi počinila ono najgore, a za sami pokušaj ubistva dovoljna je iskrena dova. Ako bi se i drugi muslimani koji su počinili grijeh ponašali na taj način (da tuguju i brinu i izgube nadu u Allahovu milost), bojim se da bi većina njih imala ružnu konačnicu. Posebno oni koji nisu klanjali, jer je ostavljanje namaza gore kod Allaha od samoubistva.
Uz Allahovu pomoć ti nećeš biti džehenemsko gorivo, već ćes biti u najvišim džennetskim firdevsima, samo se drži pravog puta, Kur'ana i Sunneta i prakse prvih generacija.
Molim Allaha da pomogne i nama i tebi, na dunjaluku i Ahiretu.
Es-Selamu alejkum!odgovorio Mr. Safet Kuduzović
ISLAM_NP is offline   Reply With Quote
Sponsored Links

Old 01-04-2009   #2
ISLAM_NP
Registrovan
Početnik
 
ISLAM_NP's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 46
Default

ŽENIDBA BEZ PRISTANKA STARATELJA...?

PITANJE:

- Da li je dozvoljeno oženiti djevojku kojoj otac brani udaju, samo uz njen pristanak, i kakva je preporuka da se to samo uradi šerijatski pa poslije nekog vremena i opštinski?

ODGOVOR:

- Hvala Allahu subhanehu ve teala i salavat na Njegova Poslanika salallahu alejhi ve selem.
- Obaveza je dobiti pristanak staratelja (oca u ovom slučaju) da bi se oženio djevojkom i nije dovoljan samo njen pristanak, jer se prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,da je rekao:»Nema vjenčanja bez staratelja« (Suneni, a Hakim i ibn Madže ocjenjuju ga sahihom)
- Što se tiče samog šerijatskog vjenjčanja, kada ono ispuni propisane uslove to je ono što se traži i dovoljno je samo oglašavanje braka. Što se tiče registrovanja u opštini ono je potrebno da bi se ozvaničio status žene i djece u dokumentima. O ovome možeš podrobnije pročitati u kjigama »Put pravog muslimana« od Ebu Bekr Džezairije, »Islamski brak« od Halida Tulića, i u »Islamsko znanje« grupa autora.
- Allah, t.w.a., ti olakšao put Njegove pokornosti.
- Naša poslednja dova je hvala Allahu gospodaru svih svjetova.hfz.mr.Muhammed Fadil Porča
ISLAM_NP is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2009   #3
ISLAM_NP
Registrovan
Početnik
 
ISLAM_NP's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 46
Default

DALI JE DOZVOLjENO ZENI DA SE RUKUJE SA MUSKARCOM I MUSKARCU SA ZENOM??
Upitan o propisu rukovanja sa ženama, šejh Abdul-Aziz b. Baz rhm., kaže:
"Rukovanje sa ženama se dijeli na dvoje. Ako su u pitanju žene mahremi poput majke, cerke, rodene sestre, tetke, hale, žene itd..
onda je rukovanje sa njima dozvoljeno, a ako su u pitanju žene koje nam nisu mahrem onda rukovanje sa njima nije dozvoljeno.
Poslaniku s.a.w.s., je jedna žena pružila ruku kako bi se rukovao s njome, a on joj rece: "Ja se ne rukujem sa ženama!" Ajša r.a., je rek
Ajša r.a., kaže: "Poslanik s.a.w.s.,
nikada svojom rukom nije dodirnuo ženu izuzev ako je bilo u pitanju davanje prisege na vjernost kada bi to odradio rijecima:
Idi - prihvatio sam ti prisegu na vjernost!" (Muslim, br.1866.; Ebu Davud, br.2941.; Musned Ahmed b. Hanbel, br.24873.)
Hafiz Ibnu Hadžer el-'Askelani rhm., kaže: "Ja se ne rukujem sa ženama"
- iz ove predaje se da razumjeti to da je dozvoljeno slušati pricu-govor od žene-strankinje, i da takav njen glas nije avret,
kao i to da je zabranjeno dodirivati tijelo žene-strankinje izuzev ako nije nužda u pitanju!" (Pogledaj: Fethul-Bari, 13/204.)
Imam Ibnu Abdul-Berr rhm., kaže: "Ja se ne rukujem sa ženama" -
ovo je dokaz tome da je covjeku zabranjeno da dodiruje tijelo žene koja mu nije dozvoljena - niti da je dodiruje niti da se s njome rukuje,
isto kao što je zabranjeno muškarcu da se sa ženom-strankinjom osamljuje, jer je tada s njima dvoje, treci šejtan!" (Pogledaj: el-Temhid, 12/243.)
Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., kaže: "Prisega na vjernost za vrijeme Poslanika s.a.w.s.,
se završavala rukovanjem za razliku od žena cija se "bej'a" završavala govorom. Poslanikova s.a.w.s.,
casna ruka nije nikada dodirnula ruku žene koja nije u njegovom vlasništvu!" (Pogledaj: I'alamul-Muvekki'in, 3/73.)
Hafiz Ibnu Hadžer el-'Askelani rhm., kaže: "Žena-strankinja kao i lijepi golobradi mladic su izuzeti iz opšte dozvole rukovanja!"
(Pogledaj: Tuhfetul-Ahvezi, 7/426.)
"Nije dozvoljeno mladoj osobi da dodiruje lice i šake druge mlade osobe (koja nije mahrem), izuzev starice za kojom niko ne žudi;
s njome je dozvoljeno rukovati se i sl.. Isti je slucaj i sa starcom i sigurno je se po pitanju nje i njega,
a ako postoji bojazan zabranjeno im je dodirivati se. Dozvoljeno je dodirivati djevojcicu za kojom se ne žudi." (Pogledaj: Tuhfetul-Muluk, 1/230.)
"Sunnet je da se covjek rukuje sa covjekom i žena sa ženom i nema niceg strašnog u tome da se covjek rukuje sa golobradim mladicem
ako je siguran u sebe i želi ga poduciti lijepom ponašanju. Nije dozvoljeno rukovati se sa mladom ženom strankinjom (koja nam nije mahrem).
Ako mlada žena poselami covjeka odgovorice joj se na selam, a ako covjek poselami ženu-strankinju nece mu se odgovarati na selam.
"Imam Ahmed rhm.,
je smatrao mekruhom rukovanje sa ženama i bio je strog po tom pitanju što nije preporucivao cak ni samim mahremima (izuzev roditelja).
Smatrao je dozvoljenim roditelju da se rukuje sa svojom djecom i smatrao je dozvoljenim rukovanje sa staricom.
Žena se nece rukovati sa muškarcima koji joj nisu mahrem, isto kao što se muškarac nece rukovati sa ženama koje mu nisu mahrem,
zbog rijeci Poslanika s.a.w.s.: "Ja se ne rukujem sa ženama!", i zbog rijeci Ajše r.a.: "Poslanik s.a.w.s.,
je rijecima prihvatao prisegu na vjernost datu od strane žena; njegova ruka nikada nije dotakla ruku žene-strankinje!" Allah dž.š., je rekao:
"Vi u Allahovom Poslaniku imate najljepši uzor!"
Rukovanje žena sa muškarcima i rukovanje muškaraca sa ženama koji nisu mahremi vodi fitni i iskušenju sve njih,
a cisti islamski šeri'at je došao kao preventiva svemu onome što vodi Allahovim zabranama!
Iz svega navedenog razumijemo da je žena strankinja ona žena koja nije krvno vezana sa nekim covjekom ili po mlijeku ili po tazbinstvu.
A ovo sam ja nasao
Allah je taj koji tevfika daje." (Pogledaj: Fetava ve Mekalat Ibnu Baz rhm.)
{AJET IZ KUR'ANA}{AN-NISA}{23-24}
* 23. Zabranjuju vam se: matere vaše, i kceri vaše, i sestre vaše i sestre
oceva vaših, i sestre matera vaših i braticne vaše, i sestricne vaše, i pomajke
vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i
pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojima ste
imali bracne odnose - ali ako vi s njima niste imali bracne odnose, onda vam
nije grijeh - i žene vaših rodenih sinova, i da sastavite dvije sestre - što je
bilo, bilo je, Allah zaista prašta i samilostan je -
* 24. i udate žene, osim onih koje zarobite; to su vam Allahovi propisi - a
ostale su vam dozvoljene, ako želite da im vjencane darove date i da se njima
oženite, a ne da blud cinite. A ženama vašim s kojima ste imali bracne
odnose podajte vjencane darove njihove kao što je propisano. I nije vam
grehota ako se, poslije odredenog vjencanog dara, s njima nagodite. Allah
zaista sva zna i mudar je.
Allah Dz.S. Je Ucinio haram majke, rodjene sestre, sestre po mlijeku, tetke, hale...
A prvo koleno midzova cerka ti je halali i mozes da je ozenis, i iz svega navedenog mozemo da vidimo i zakljucimo da je Uzviseni Allah zabranio,
tako da i svako drugi i dalji kontakt (rukovanje, grljenje, itd.) sa daljim rodjacima ti je strogo zabranjen.
ISLAM_NP is offline   Reply With Quote
Old 04-04-2009   #4
ISLAM_NP
Registrovan
Početnik
 
ISLAM_NP's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 46
Default

DA LI ŽENA MOŽE DRŽATI KOSU SVEZANU U REP I TAKO SE ABDESTITI

PITANJE:

Da li je ženi dozvoljeno do se abdesti i klanja da kosu drži svezanu u "rep". Ne radi se o "repu" koji strši na vrh glave i primijeti se ispod hidžaba nego da kosa bude svezana tako da je pružena niz leđa i ne primjeti se na hidžabu. Ako je dozvoljeno hoće li za vrijeme uzimanja abdesta spuštati ruke pri potiranju kose skroz do kraja kose na potiljku, ili je dovoljno samo do mjesta gdje je kosa svezana?

ODGOVOR:

Dozvoljeno je ženi svezati kosu u rep i pustiti je niz leđa jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio vezanje kose iznad glave.
Prilikom potiranja kose žena je obavezna potrati kosu koja obuhvata glavu – lobanju, a sve što pređe glavu nije obavezna potirati. Isti je slučaj i sa muškarcem koji ima dugu kosu.
ISLAM_NP is offline   Reply With Quote
Old 04-04-2009   #5
ISLAM_NP
Registrovan
Početnik
 
ISLAM_NP's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 46
Default

DA LI ŽENA MORA POKRITI STOPALA U NAMAZU

PITANJE :

Esselamu alejkum!
Da li je dozvoljeno ženi u namazu da joj se stopala vide (žena je obukla čarape), ili mora prekriti i stopala iako ima čarape?
Da vas Allah dž.š. nagradi na trudu.

ODGOVOR :

Ve alejkumus-Selam!
Žena treba u namazu da pokrije svoja stopala sa odjećom u kojoj klanja bez obzira da li imala čarape ili ne.


odgovorio Magistar. Safet Kuduzović
ISLAM_NP is offline   Reply With Quote
Old 04-04-2009   #6
ISLAM_NP
Registrovan
Početnik
 
ISLAM_NP's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 46
Default

DA LI JE SUPRUŽNICIMA DOZVOLJENO DA SE DRŽE ZA RUKE U JAVNOSTI

PITANJE :

Es-Selamu alejkum!!
Da li je supružnicima dozvoljeno da se drže za ruke u javnosti (na ulici i sl.)?

ODGOVOR :

Es-Selamu alejkum!
Što se tiče samog držanja za ruke to je u svakom slučaju dozvoljeno. Međutim, bojimo se da se tim postupkom oponašaju nevjernici, jer je to njihova praksa.
Također, ne priliči vjerniku i vjernici da se drže za ruke ili prste na javnim mjestima, jer to najviše čine oni koji prelaze Allahove granice, a vjernici se trebaju razlikovati od njih.
Možda je najbolje, ako već mora, da žena drži muža ispod ruke, jer to svakako djeluje ozbiljnije, a Allah najbolje zna.
Es-Selamu alejkum!odgovorio Mr. Safet Kuduzović
ISLAM_NP is offline   Reply With Quote
Old 04-04-2009   #7
ISLAM_NP
Registrovan
Početnik
 
ISLAM_NP's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 46
Default

Grijesi koji izazivaju prokletstvo Poslanika sallallahu alejhi ve selleme.
Ibn Qajjim El-Dževzije
Božiji Poslanik salalahu allejhi we selleme je prokleo ljude koji čine određene harame. Od grijeha koji su spomenuti u njegovim kletvama postoje i veći harami, koji tim prije zaslužuju tu kletvu. On je prokleo:
- ženu koja tetovira,
- koja se tetovira,
- koja nadovezuje kosu,
- koja nosi nadovezanu kosu,
- koja šilji i tanji zube,
- koja traži da joj se šilje i tanje zubi,
- čovjeka koji prima kamatu,
- ko je daje,
- ko svjedoči i piše ugovor o kamati,
- kradljivca,
- onoga ko pije vino,
- ko ga ljeva,
- ko ga cijedi,
- kome se cijedi,
- ko ga prodaje,
- ko ga kupuje,
- ko se njegovom cijenom hrani,
- ko ga nosi i kome se nosi,
- ko ďzmijeni međe (granice) imanja,
- ko prokune svoje roditelje,
- ko uzme živu stvar kao cilj u vježbanju gađanja,
- ljude koji se pretvaraju da su žene,
- žene koje se nose kao ljudi,
- ljude koji kolju u nečije drugo, a ne u Allahovo ime,
- ko uvede neku novotariju ili zaštiti novotara,
- slikare (likova),
- homoseksualce,
- one koji psuju roditelje,
- one koji slijepca pogrešno upute,
- one koji opće sa zivotinjama,
- onoga ko oprži životinju po licu,
- onoga ko nanese štetu muslimanu ili mu napravi spletku,
- one koji često posječuju groblje, koji na njima prave džami-
- je i postavljaju svjetiljke,
- onoga ko želi da iskvari sliku žene kod čovjeka ili roba kod
- gospodara,
- onoga ko vrši analni odnos,
- ženu koja izbjegava da spava sa mužem proklinju meleci
- dok ne osvane,
*- Božiji Poslanik salalahu allejhi we selleme proklinje i onoga ko** zagovara da je sin čovjeka koji mu nije otac,
*- ko uperi oružje u svog brata, meleci ga proklinju,
*- i prokleo je Poslanik salalahu allejhi we selleme onoga ko psuje ashabe.
ISLAM_NP is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2009   #8
ISLAM_NP
Registrovan
Početnik
 
ISLAM_NP's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 46
Default

PITANJE :

Esselamu alejkum!
Htio bih znati da li nam je dozvoljeno drzati pare na banci ako pritom bacamo pare od kamate?
Da vas Allah dz.s. nagradi.

ODGOVOR :

Ve alejkumus-Selam!
Kamata je strogo zabranjena Kur'anom, Sunnetom i konsenzusom islamskih ucenjaka. Prema tome nije dozvoljeno drzati pare na banci koja daje kamatu, bez obzira dali se kamata uzimala sto je svakako veliki grijeh ili se davala onome ko ima pravo da uzme taj haram imetak, a Allah najbolje zna.
Es-Selamu alejkumodgovorio Magistar. Safet Kuduzović
ISLAM_NP is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2009   #9
ISLAM_NP
Registrovan
Početnik
 
ISLAM_NP's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 46
Default

PITANJE:

-Da li je dozvoljeno plaćati hatmu umrlom?

ODGOVOR:

-Nije dozvoljeno plaćati hatmu da je neko drugi uči. To je haram i onome ko plaća i onome ko naplaćuje!! Obaveza je svakog muslimana da sam nauči učiti Kur´an jer on je objavljen živima da ga uče i po njemu rade. Kakvog ima smisla čitati Allahove naredbe i zabrane mrtvima, osim ako neko tako lako želi da se domogne lahke zarade od neukog i nepismenog svijeta!
Elhamdu lillahi we selamun alejkum!Diplomirani.Pravnik. Šerijata Nusret Imamović
ISLAM_NP is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2009   #10
ISLAM_NP
Registrovan
Početnik
 
ISLAM_NP's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 46
Default

PITANJE :

Es-Selamu alejkum!!
Da li je haram slušati muziku?

ODGOVOR :

Es-Selamu alejkum!
Da, slušanje muzike je haram.
Uzvišeni Allah u Kur'anu je zabranio muziku riječima:
"Ima ljudi koji kupuju lehvel hadis, da bi neznajući (koliki je to grijeh) s Allhova puta odvodili."
(Prijevod značenja Kur'ana, Lukman, 6.)
Od Ebu el-Bekerija se prenosi da je rekao: "Upitan je Ibn-Mesud za ovaj
ajet, pa je odgovorio: "Tako mi Onoga, osim kojeg drugog boga nema, (ovu
zakletvu je poniovio tri puta), lehvel hadis to je muzika." (Taberi i Hakim). Ovu predaju vjerodostojnom smatraju imam Hakim, Zehebi i Ibn-Kajjim.
Nema dvojbe da je Ibn-Mesud najučeniji ashab i da je najbolje poznavao komentare Allahovih ajeta. On se ne zaklinje Allahom osim kada je uistini ubjeđen u ono što govori.
Od Seida Ibn-Džubejra se prenosi da je Ibn-Abbas za ajet:
"Ima ljudi koji kupuju lehvel-hadis ..."
rekao: "To je muzika." (Vjerodostojna predaja, Bejheki i Ibn-Ebi-Šejbe). Poznato je da je Ibn-Abbas tumač
Kur'ana, kojeg je Poslanik, s.a.v.s., jedne prilike privio na svoje grudi i rekao: "Allahu moj poduči ga mudrosti (Sunnetu) i tumačenju
Kur'ana. (Buhari i Muslim). Dakle, ovo je tumačenje citiranog ajeta od dva najučenija ashaba koji su prisustvovali spuštanju Objave.
Od oca Ebi-Zabijana se prenosi da je poznati ashab Džabir zaajet: "Ima ljudi koji kupuji lehvel-hadis..." rekao: "To je muzika i slušanje muzike." (Taberi).
Ibn-Omer, također, kaže: "lehvel-hadis, to je muzika." (Tefsir Kurtubija).
Brojni tabiini smatraju da se ovaj hadis odnosi na muziku, kao: Mudžahid, Ikrime, Ataa, Hasan el-Basri, Seid Ibn-Džubejr, Mekhul, Amr b. Šuajb i drugi. (Taberi, Ibn-Ebi-Hatim i Ibn-Kesir).
Imam el-Buhari bilje`i u svome Sahihu od Ebi Musaa el-Ešarija da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Zaista će se pojaviti ljudi iz moga ummeta
koji će dozvoljavati nemoral, svilu, alkohol i muzičke instrumente. Zadesit će ih strašna noć, Allah će brdo na njih strovaliti, a od nekih će načiniti izobličene majmune i svinje do Sudnjega dana."
U predaji kod Ibn Madže stoji: "Pojavit će se ljudi iz moga ummeta koji
će piti alkohol, nazivajući ga drugim imenima, a povrh njihovih glavabit će svirke (muzičkih instrumenta) i pjevačica. Allah će ih izobličiti,načinivši od njih majmune i svinje."
(El-Buhari, str. 1218-1219, br. had. 5590, Ebu Davud, 2/762-763, br. had. 3407, Ibn Madže, 3/317, br. had. 3263, el-Bejheki u "El-kubra",10/373, br. had. 20988 i u "Eš-Šuab", 4/282, br. had. 5115, etTaberani u "El-kebir", 3/319-320, br. had. 3417, i u "Musneduš-Šamijjine", 1/334, br. had. 588, Ibnu Hibban u svome Sahihu, 15/154, br. had. 6754. Ibnu Ebi Šejbe, 8/107,
br. had. 4810 i Ibn Asakir, 24/66, br. pog. 25.)
Složni su islamski učenjaci da su razvrat, svila (za muškarce) i alkohol zabranjeni. Uz ove najstrožije zabrane Poslanik, s.a.v.s., spominje i
muzičke instrumente, koji imaju isti propis (hukm).Ovaj hadis je najjasniji i najispravniji dokaz iz Sunneta Poslanika da je muzika haram. ( Vidjeti: Fethul-bari, 11/181.)
Ibn Hadžer el-Askalani u komentaru ovoga hadisa navodi: "Ovo je opasna prijetnja onima koji budu odobravali ono što je Allah zabranjenim učinio, mijenjajući imena tim zabranjenim stvarima."
Ko želi opširnije o zabrani muzike neka pogleda knjigu: Stav islama o brijanju brade, pušenju i muzici.
Es-Selamu alejkumodgovorio Magistar. Safet Kuduzović
ISLAM_NP is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2009   #11
ISLAM_NP
Registrovan
Početnik
 
ISLAM_NP's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 46
Default

PITANJE :

Selamun alejkum !
Na džamijama, na knjigama, zastavam itd. stavlja se mjesec i zvijezda kao nas simbol tj. simbol Islama. To meni nekako liči na širk estagfirullah !?
Uzvišeni Allah s.v.t. kaže u časnome Kur'anu da su sunce i mjesec Njegova s.v.t. znamenja i da im se ne klanjamo već da se klanjamo Onome Koji ih je stvorio !
Klanjati znači obožavati i voljeti a to se radi sa mjesecom i zvijezdom!?
Da li je tako bilo za vrijeme Božijeg Poslanika Muhammeda s.a.v.s. !?
Neka te Allah s.v.t. nagradi, uzdigne te za stepene i uvede u Njegov Džennet! Amin!

ODGOVOR :

Ve alejkumus-Selam!
Što se tiče mjeseca i zvijezde taj simbol nema nikakve veze sa islamom. Zato nije pohvalno koristiti takva obilježja posebno na džamijama. Simbol mjeseca i zvijezde se može smatrati samo nacionalnim obilježjem a islam ne pridaje nikakvu težinu nacionalizmu. Međutim, pored toga, ovaj postupak se ne smatra širkom, jer se niko od muslimana ne klanja mjesecu i zvijezdi već se klanjaju Allahu, a Uzvišeni najbolje zna.
Es-Selamu alejkum!odgovorio Mr. Safet Kuduzović
ISLAM_NP is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2009   #12
ISLAM_NP
Registrovan
Početnik
 
ISLAM_NP's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 46
Default

PITANJE:

- Da li se smije donijeti salavat ili odgovoriti na selam dok imam drži utbu?

ODGOVOR:

- Na selam se ne odgovara za vrijeme hutbe, osim da to bude odgovor na selam imama koji drži hutbu.dip.prav. Šerijata Nusret Imamović
ISLAM_NP is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2009   #13
ISLAM_NP
Registrovan
Početnik
 
ISLAM_NP's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 46
Default

PITANJE:

Imam malu djecu koju perem i čistim (od mokraće i izmeta), pa da li se tim činom gubi abdest ili ne?

ODGOVOR:

Pranjem nečistoće sa tijela djeteta (ili drugog), ne gubi se abdest, osim ako se dotiče spolni organ djeteta. Tim činom se gubi abdest, baš kao kada čovjek dotiče svoj spolni organ, a Allah, dž.š., upućuje na ispravan odgovor. Neka je salavat i selam našem poslaniku Muhammedu, s.a.w.s., njegovoj porodici i ashabima. Stalna komisija za fetveNapisao Stalna komisija za fetve
ISLAM_NP is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2009   #14
ISLAM_NP
Registrovan
Početnik
 
ISLAM_NP's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 46
Default

PITANJE:

Da li se žena može računati ženi mahremom na putovanju ili ne (tj. može li putovati u društvu žena)?!
ODGOVOR:
Ne može žena biti mahrem drugoj ženi, mahrem isključivo može biti muškarac koji joj je zabranjen po krvnom srodstvu, kao otac, brat ili druga punovažna veza poput bračne: muža, svekra, pastorka ili poput oca po mlijeku ili brata po mlijeku i sl.
A nije dozvoljeno čovjeku (strancu)* da se osamljuje sa ženom (koja mu nije ništa u rodu, niti dozvoljenoj vezi)* niti da putuje s njom, zbog riječi Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: “Ne smije putovati žena osim u društvu mahrema.” (Buharija i Muslim i drugi) i zbog riječi:”Nikad se ne osami čovjek sa ženom, a da šejtan nije treći.”
Bilježi ga Imam Ahmed i dr. od hadisa Omera, r.a. sa vjerodostojnim senedom.
Da nas Allah sve pomogne!!!Šejh ibn Baz
Izvor: Fetve za ženu muslimanku: 1-373-374, str.
Napomena: Na ovom stanovištu je većina učenjaka Hanefije, Hanbelije, a od savremenika* - Salih bin Fevzan, Salih bin Usejmin, Muhammed Nasiruddin Albani, Abdul Aziz* ibn Baz, Saudijski savez za fetve i dr.
ISLAM_NP is offline   Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
odgovori, pitanja


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Odgovori i pitaj! joku Ovo i ono 2705 07-09-2012 21:02
Tehnicka pitanja Crni Gruja Hardware - Software - Mobilna telefonija 391 30-05-2010 22:36
pitanja i odgovori maliboroo Aktuelna desavanja i vijesti iz Sjenice 10 03-02-2009 21:37
11 pitanja za 11 maj halilce Politika Sjenice 42 18-05-2008 01:09


All times are GMT +2. The time now is 12:26. Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. www.SJENICA.com


Prijatelji sajta:
Parovi rijaliti uzivo - FOLKOTEKA.com - SJENICA.net - Freestring - FOLKOTEKA.org - Sve o pametnim telefonima - Besplatni mali Oglasi - MixoTeka.org - Tekstovi pesama - Najbolji domaci recepti - FOLKOTEKIN forum - Restoran SREM (Novi Beograd)