SJENICA.com forum

SJENICA.com forum (http://forum.sjenica.com//index.php)
-   Aktuelna desavanja i vijesti iz Sjenice (http://forum.sjenica.com//forumdisplay.php?f=8)
-   -   Nova ekonomija: HELP rapisao tender na radove na izgradnji montažnih ku?a (http://forum.sjenica.com//showthread.php?t=10536)

iSelektor 18-04-2016 12:12

Nova ekonomija: HELP rapisao tender na radove na izgradnji montažnih ku?a
 
HELP je objavio javni poziv za prikupljanje ponuda za izvo?enje radova na izgradnji 30 montažnih ku?a namenjenih stambenom zbrinjavanju interno raseljenih lica iz neformalnog kolektivnog centra Fekovi?a brdo, opština Sjenica, u okviru IPA projekta Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara. Projekat finansira EU preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, a sprovodi [...]
Vaš komentar


Saznajte više o temi...


All times are GMT +2. The time now is 15:39.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.
www.SJENICA.com